O fundacji

Polifonia to fundacja powstała z myślą o świecie, w którym wiele głosów może współbrzmieć na równych zasadach. Chcemy rozwijać pomysły na treści i działania, które przyczynią się do widoczności grup tradycyjnie marginalizowanych w naszym kręgu kulturowym, tematów omijanych w dyskusjach publicznych.

Celami statutowymi Fundacji są działania edukacyjne, antydyskryminacyjne, działania na rzecz sprawiedliwości społecznej, bezprzemocowej komunikacji i dialogu międzykulturowego.

Fundacja ma siedzibę w Warszawie. Zarejestrowana jest pod

Nr KRS 0000527403

Nr REGON 360053747

Nr NIP 5252603605

Sprawozdania merytoryczne i finansowe